Lessen


Groepsles

Twee tot drie maal per week gewoonlijk op maandag, woensdag en vrijdag vanaf 18u30 kan er een groepsles gevolgd worden. Deze les wordt gegeven voor een kleine groep van maximum 5 tot 6 ruiters. Hier wordt vooral aan de basisdressuur gewerkt en wordt iedereen toch individueel gevolgd en krijgt je de nodige tips om zelfstandig verder te werken aan zit, houding en inwerking van de ruiter op het paard. Tevens wordt er vanuit de bijgestuurde zit en houding gewerkt aan de africhting en training van uw paard.

Privélessen

Wil je persoonlijke begeleiding, waardoor de volle aandacht van de lesgever op u en uw paard gericht is en waar dieper aan de training van de combinatie ruiter/paard kan gewerkt worden dan kan je na afspraak individueel training krijgen bij uw dressuur- of springwerk. Tijdens deze lessen wordt er een analyse gemaakt van uw sterke en bij te werken punten van uw rijkunst. Specifieke oefeningen worden opgesteld om de combinatie van ruiter en paard te verbeteren. Oefenen op een springparcours waar tempocontrole, lijn, wendingen ,aantal galopsprongen tussen de hindernissen en afzetafstand belangrijk zijn worden tijdens deze privélessen aangeleerd of verbeterd.

Privélessen: Dressuur


Privélessen: Springen


Privélessen: Verzorging